Webbplatsens överlägg

Regler

Regler för utnyttjande av Blåsippebanan
Som medlem eller gäståkare hos BodaforsMK så gäller det att förhålla sig till följande regler:


Parkering: Sker i gräsdepån
Anmäl er ankomst till banvärden.
MiljöMatta skall användas!
All åkning i depån är förbjuden! Led cyklen till och från banan.
Visa hänsyn. Följ banvärdens anvisningar
Medlemskap & Träningskort, Fullgod betalning skall kunna uppvisas, annars erlägg dagsavgift.
Gäståkare måste kunna visa medlemskap i en svemoansluten klubb & licens.
Parkering.
Vad det gäller parkering på Blåsippebanan så är det följande som gäller:

Ytan nere vid klubbstugan skall enbart följande parkera:

Banvärd
De som har jourverksamhet Brand/ Kommunalt
Övriga skall parkera i gräsdepån.
Parkera med förstånd så att så många som möjligt kan få plats.


Eventuellt skräp slängs nere i soptunnorna som står vid klubbstugan. Resterande avfall skall i möjligaste mån tas med hem.
Miljöstation finns i anslutning till klubbstugan.

Vårdnadshavare skall finnas på plats och ha åkaren under uppsyn gäller t.o.m föraren är 18år.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.