Webbplatsens överlägg

Miljö

Bodafors MK:s målsättning är att på ett positivt sätt tillse
verksamheten ger upphov till allt mindre miljöbelastning på den yttre miljön.

För att uppnå detta har vi som målsättning att:

- utforma verksamheten så att alla medlemmar får bästa avkoppling och trivsel.

- informera alla som besöker Blåsippebanan om vårt miljöarbete.

- anpassa oss till samhällets krav och minst uppfyllda relevanta myndighetskrav.

- verksamheten ska följa Svemo:s miljöpolicy och klubbstyrelsens beslutade åtaganden.

- denna miljöpolicy ska ligga till grund för miljömål och ständiga förbättringar.

Fastställd vid årsmöte 2007.03.06

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.