Webbplatsens överlägg

Priser,

Pris & Regler för dagskort& Träningskort.

Betalning

Klubben är kontantfri vilket innebär att samtliga betalningar i
klubbstugan för exempelvis fika eller dagpass
betalas med swish.

I undantagsfall så kan vi ta emot kontanter men det kommer inte
finnas växelkassa så då krävs jämna pengar.

Dagskort: 150:-

Alla som skall träna på vår Mx-Bana & Endurospår skall kunna visa svemo licens. Ingen licens ingen körning.
Medlemmar skall på begäran av banvärd kunna visa och styrka betalt medlemskap i klubben.
Vår mini bana är avgiftsfri
Enskildt Årskort: 800:-
Familje Årskort: 1500:- & Består av två vuxna samt inneboende barn under 18år.
Fri träning på våra träningstider för dem som tecknat årskort.
Stödmedlemmar som inte önskar köra kan erlägga valfri summa (minst 300:-) & Kommer ej upptas som banvärd.
Obs!! Att man som tecknar årskort i klubben förbinder man sig att vara banvärd vid 2-3 tillfällen per säsong, Möjligheten finns att vi kommer att behöva öka pga antalet årskort i klubben. Man förbinder sig även att hjälpa till i möjlig mån på våra arbetstillfällen och ev tävlingar/tidsträningar. Banvärdslista kommer att anslås på vår hemsida! Inga andra utskick kommer att göras.

träningsavgifterna betalas in enligt följande:

Betalning via:

Bankgiro: 161-3546 Märkes med Personnr och Medlemskap och vem träningskortet gäller.

Swish: 123 114 99 54 Märkes med Personnr och Medlemskap och vem träningskortet gäller.

Vid frågor kontakta medlem@bodaforsmk.se

Bankgiro nr: 161-3546 

Ange namn + typ
Exempel ”Albin Albinsson,  Enskild” 

Maila sedan följande uppgifter till medlem@bodaforsmk.se

Förnamn, Efternamn
Personnummer (ÅÅÅÅ-MM-DD-XXXX)
Fullständig adress 
Telefonnummer 
E-postadress.
Kort-typ +ev. träningsavgift (Vid familjekort Ange vem träningskortet skall gälla för)

Målsman om man är under 18 år!
Vi handlägger inga ärenden om vi ej fått korrekt ifyllda uppgifter enligt ovan

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.